La serra del Montsec, on es situa Cal Soldat, ha estat reconeguda des de fa molts anys com un

dels llocs que mostren unes condicions d’observació astronòmica excepcionals tant pels seus condicionants meteorològics com per la baixa afectació de la contaminació lumínica.

Per aquest motiu des del passat mes d’abril 2013, el cel que podem veure des de Cal Soldat té el reconeixement de Starlight.

Starlight és un fundació avalada per la UNESCO que ha reconegut aquesta zona com a destinació turística per gaudir de les estrelles.

Podeu veure tota la informació en aquest document- folletó explicatiuStarlight